Kapcsolódjunk össze!

Az Úr kürtje szól most rajtunk keresztül hozzád, hogy egybe gyűjtse választottjait!

Akár itt élsz a közelünkben, Budapest vonzáskörzetében, akár távolabbi településen, van mód arra, hogy egységben közösséggé kapcsolódjunk össze.

Isten szava hív téged is, hogy beteljesítse ígéretét, amit az Ő Egyháza felépítésére, a test egybe szerkesztésére vonatkozóan tett. /Ján.2; 19-21/

Ez nem felekezethez tartozást jelent, hanem a közösség megélését hívő testvérekkel.

Építsük együtt a Házat!

Javítsuk ki a falakat!

Hozzuk vissza a szövetség ládáját, és helyezzük el a Ház belsejében!

Ha a kürt szava a te szívedet is összegyülekezésre késztette, kapcsolódj Isten gyermekeinek a közösségéhez a Biblia-Körben.

UTCAI IGEHIRDETÉS
Kedves Testvérünk,

A Biblia- Kör tevékenységét figyelemmel kísérő,

Hozzánk akár a távolból is közel álló,

Ugyanazt a hitet gyakorló szeretettünk!

A Biblia- Kör Istentől rendelt feladata az elkövetkező időkben úgy hisszük az, 

Hogy az utcákon, tereken is közvetítsük Istennek az üzenetét az emberekhez.

Ezt az Úr szívünkre helyezett terve alapján, teljesen máshogy fogjuk tenni, 

Mint ahogy az eddig hazai és nemzetközi gyakorlatban is történni szokott.

Mind az üzenet tartalma, mind annak formai kivitelezése, körülményei, 

Annak a célnak a szolgálatába lesznek állítva, 

Hogy megszenteltessék az Ő neve.

Szakítunk az eddigi gyakorlattal, 

Ahol show műsorokkal édesgetik-csalogatják az embereket, 

Egy emberileg megkonstruált színpadi eseményhez.

Egyikkel sem kívánjuk megcsúfolni a mi szent Istenünk nevét.

Az Isten ítéletének üzenetét fogjuk csupaszon, 

Az emberek arca elé kikerülhetetlenül,

Odatenni.


A megtéréshez több információhoz fognak jutni mindazok, 

Akiknek a szívét valóban eltalálta az Úr.

Az őszinte megtéréshez pedig, 

Mentesülni fognak a környezeti/emberi elvárások összes elképzelhető, 

Pillanatnyi hatása alól mindazok, 

Akik jelen lesznek éppen az adott helyszínen.

Nem a gyorsan felmutatható „eredmény”, 

Hanem a mély, őszinte érintettség a cél.

Ezt szolgálja a formai kivitelezés, 

És a szervezés.

Budapesti kis csoportunknak ehhez a munkához szüksége lehet:

Olyan személyek bevonására, 

Akikkel lehet, hogy még személyesen nem is találkoztunk,

De már hosszabb ideje rendszeresen hallgatják a feltöltött prédikációinkat, 

És teljesen azonosulni tudnak az Istennek ezekben hirdetett Igéjével.

Úgy is mondhatnánk, hogy hozzánk tartozóknak érzik magukat.

Amennyiben elképzelhető számodra, 

Hogy az Úr akarata a részvételed ebben,

Vagy bármilyen más formában támogatni kívánod ezt a tevékenységét 

A közösségünknek,

Akkor kérlek, hogy töltsd ki az alábbi linken elérhető űrlapot:


Az űrlap kitöltését követően az utcai igehirdetéssel kapcsolatos részletes, 

Aktuális információkat el fogjuk küldeni a számodra.

Megtisztelő figyelmedet, érdeklődésedet megköszönve,

Az Úr áldását kívánjuk életedre!

Biblia- Kör

Bakonyvári Szabolcs

TÚLVILÁGRÓL VISSZAJÖTTEK?


MIFÉLE KERESZT(L)ÉNYEK?

Mit mond a Biblia a túlvilágról

Visszatértek élménybeszámolóiról?

Van az egyházban helye

A Menny és Pokol

Világából,

Újra Földre érkezett átélők:

 Üzeneteinek?

A Halál- Közeli Élmények / Death- Near Experiences, röviden DNE /,

Ma már nem néhány, ritka eset:

A dimenziókat átszeltek,

Mozgalomként közlekednek.

Akár csak az UFO jelenségekben,

Itt is.

A hívek:

Találkozást keresnek –

A természetfelettivel.

(Hallgasd meg a leleplező prédikációt: Túlvilágról visszajöttek)

Azonban ezek a túlvilágról visszatértek,

Használva a Bibliából vett kifejezéseket,

Egyházak tagjaiként festenek üzenetükre:

Keresztény színezetet.

A felekezetek pedig ünnepelnek:

A „feltámadt” személyeket,

És a jeleket, élményeket,

Az új szellemi ismeretet.

A Fenevadon ülő Nagy Parázna,

Fogai közt a sok új préda,

Gyilkoló szerszáma:

Természetfeletti TITKOK -

Feltárása.

Az Ördög „Bibliája”:

Útikönyv a Pokolba.

Csak oda,

Vagy retúrba.

(Hallgasd meg a leleplező prédikációt: Túlvilágról visszajöttek)

Tehát mit mond a Biblia?

A Pokolban gyötrődő kívánságára?

Miszerint menjen valaki onnan a Földre vissza,

Hogy a bűnös embertársakat kijózanítsa,

Nehogy oda jussanak,

Ugyanarra a sorsra?

Ezt mondja:

„Ha az írásokra nem hallgatnak,

Az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad!”

/Luk.16;31/

Vagyis az Úr senkit nem küld onnan vissza.

Ezért írja Pál is Rómában élő társainak:

„Fiúk!

Nem kell senkinek elmenni a Túlvilágra!

Hogy onnan az Isten Igéjét elhozza!

Már itt van!

Mert Jézus Krisztus az,

Aki Feltámadt!”

/Róma.10;6-9 és 5.Móz.30;11-14/

(Hallgasd meg a leleplező prédikációt: Túlvilágról visszajöttek)

Fordítsuk figyelmünket az egyetlen Fiúra,

Hittel abban,

Hogy Ő feltámadt!

Ne figyeljünk illuzionistákra!

Aztán meg az Úr sokakat fel is támasztott a Bibliában,

De egynek SE mondta:

Menj, hirdesd, amit odaát láttál,

A kerek, nagy világnak.

Így volt ez Nainban, az ifjúval,

Lázárral Bethániában,

Jeruzsálemben, a sok elhunyt szent feltámadásával,

Na és Jairus lányával,

Akinek az Úr még rá is ijesztett családjára:

Hogy ami történt - a kisleány feltámadása -

Azt senkinek el

NE mondja!

/Luk.8;56/

Mert még a hitetlen Tamás is felfogta,

Hogy a boldog az,

Aki nem találkozik feltámadottal,

Mégis hiszi:

„Krisztus az

Aki meghalt.

Sőt, aki fel is támadott.

Aki az Isten jobbján van.

Aki esedezik is értünk.”

/Róma.8;34/

Nem kell nekünk se mást,

Se máshol:

Keresnünk.

Hallgasd meg a túlvilágról visszatértek hamis tanításait leleplező prédikációt:

VÉGIDŐK MENETRENDJE


VÉGIDŐK MENETRENDJE

Hogyan csapja be az Ördög a hívőket az utolsó időkben?

Bibliai próféciák kifejezéseit használva,

Az Igére hivatkozva,

Egy kicsit átrendezi a fejekben:

 Az IDŐKET.

Hallgasd meg a rendkívül fontos, és izgalmas üzenetet:


Ha elhiszed, hogy abban az időben vagy,

Amikor mindenki szeme láttára,

Visszaérkezik a Messiás,

Akkor elhiszed, hogy aki jön:

Az a Messiás.

Így hiteti el az embereket:

A Hamis Messiás,

Az Antikrisztus.

A becsapás kulcsa:

Az IDŐSZAK MEGHAMISÍTÁSA.

A megtartatás pedig,

Az eszkatológikus események,

Bibliai sorrendjének:

Megértésén, felfogásán, és megőrzésén alapul.

Hallgasd meg a rendkívül fontos, és izgalmas üzenetet:


A teljes írás kijelenti a pontos menetrendet,

Hogy mi ne jelekre,

Ne az Ige:

Félre magyarázóira, félre értelmezőire –

Fordítsuk figyelmünket!

Hanem az Írások által közölt menetrendre.

Mert a helyes menetrend = Az Ige.

Mert sokan jönnek majd az Ő nevében,

Akik jeleket,

És hamis kronológiákat:

 Hirdetnek!

Háborúkat, katasztrófákat, földrengéseket,

És hogy: „a Nagy Nyomorúság ELÉRKEZETT.”

„Nincs elragadtatás ELŐTTE”.

Hazudja köztük Zac Poonen,

És hamisat sugároz a Reveal Hidden.

Ezért mondta az Úr:

Figyeljetek oda, hogy valamelyikük el ne hitessen titeket.

/Máté.24;4-7/

Mi a teendő?

A) Ne engedd elterelni a figyelmed a hamis kronológiák hirdetőire.

B) Ismerd meg és vésd jól a szívedbe-elmédbe az előttünk álló menetrendet.

Hallgasd meg a rendkívül fontos, és izgalmas üzenetet:


A közismert, ám sokszor mégis félremagyarázott,

2.Thesszalonikabeli levél 2. része éppen így szól:

El ne hidd, hogy már itt az Antikrisztus,

Mert az nem jelenik meg addig,

Amíg meg nem történik az Elragadtatás.

/2.Thessz.2;1-8/

Hallgasd meg a rendkívül fontos, és izgalmas üzenetet:


A youtube-ra feltöltött prédikáció tartalma ábrák segítségével is bemutatásra kerül:


 


 


 


 


Hallgasd meg a rendkívül fontos, és izgalmas üzenetet: